Nasze podejście do finansowania zakupu nieruchomości przez klientów charakteryzuje elastyczność. Całość płatności za wybrane mieszkanie podzielona jest na kilka etapów związanych z zaawansowaniem postępu prac budowlanych.

Jednocześnie mamy świadomość, że możliwe terminy płatności poszczególnych transz są często uzależnione od różnych okoliczności, m.in. terminu uzyskania kredytu przez klienta czy sprzedaży jego innej nieruchomości. Dlatego staramy się dostosować harmonogram płatności do specyficznej sytuacji klienta.

Pomagamy również w uzyskaniu korzystnego kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości, współpracując w tym zakresie z kilkunastoma  bankami, a także w sprzedaży innej nieruchomości klienta, jeżeli jest to związane z planowaną inwestycją.

Wysoka energooszczędność i niskie koszty użytkowania budynków pomagają bez problemu zmieścić w budżecie domowym ratę kredytu hipotecznego.

Finanse